Để đăng ký tên miền, quý khách vui lòng: 1. Nhập tên miền vào ô bên dưới 2. Chọn đuôi tên miền cần kiểm tra 3. Nhấn nút "Kiểm tra" 4. Chọn (các) tên miền cần đăng ký từ danh sách trả về 5. Nhấn nút "Đăng ký"
Lưu ý: Tên miền hợp lệ phải thỏa mãn các điều kiện sau:
- Tên miền bao gồm các ký tự từ a đến z, các ký số từ 0 đến 9 và ký tự -
- Chiều dài tối đa được phép của tên miền là 253 ký tự.
- Tên miền không được bắt dầu bằng ký tự -